Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Viitasen Hautaustoimisto Oy
Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eveliina Teuho, 040 848 5348, posti@viitasenhautaustoimisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen: seurakunta, hautakiviliike, pitopalvelu, kukkakauppa ja sanomalehti

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle

Ota yhteyttä: